Home News Forum Kijk/Luister Sample Sets Vergelijk Benodigdheden Foto's Links Downloads Over ons

 

Te koop: Nederlandstalig boek over Hauptwerk.

Toon actieve onderwerpen


Berichten: 3

Geregistreerd: 13 jan 2019 11:45

Bericht 26 jan 2019 13:59

Re: Te koop: Nederlandstalig boek over Hauptwerk.

Prachtig boek,

Hij is netjes aangekomen. De handleiding bevat veel ins en outs tot in de details, veel werk geweest, haha. Bedankt ervoor!

Berichten: 4165

Geregistreerd: 12 feb 2011 01:09

Bericht 16 maart 2020 11:43

Re: Te koop: Nederlandstalig boek over Hauptwerk.

Nederlandstalig boek over Hauptwerk 5.

Het boek dat ik geschreven en afgelopen jaren verkocht heb, heb ik herschreven naar Hauptwerk V.
Er zijn nu 2 boeken:
- het huidige boek, sinds 20 december 2019 weer te koop, gaat nu speciaal over Hauptwerk 4.2.1. Zie viewtopic.php?p=33612#p33612.
- het nieuwe boek gaat uitsluitend over Hauptwerk V. Zie het bericht hieronder.

Het nieuwe boek over Hauptwerk V is volledig in de Nederlandse taal, waarbij de Engelstalige schermteksten van Hauptwerk ook genoemd worden, incl. een uitleg. Het boek is geen vertaling van de Engelstalige handleiding maar beschrijft het gebruik van Hauptwerk vanuit een praktisch oogpunt. Het is ook geen computerboek. Geen installatie van Windows, drivers, enz. maar wel de optimalisatie van een PC t.b.v. Hauptwerk. Daarna de installatie en configuratie van het audio en andere zaken in Hauptwerk en de sample sets, en het gebruik van de registratietools. N.a.v. vragen van gebruikers van Hauptwerk is e.e.a. op sommige plaatsen verduidelijkt en is de optimalisatie van de PC voor Windows 10 met 6 pagina's uitgebreid (beiden zitten ook in de nieuwste druk van het Hauptwerk 4.2.1 boek). Ook is er aandacht voor veel voorkomende problemen en de oplossing daarvan.
Het boek is door de audioconfiguratie, iLok en extra pagina's over PC optimalisatie 22 pagina's dikker dan het eerste boek. Het zit ook in een ruimere ring. De prijs is hierdoor ook hoger geworden dan het boek over Hauptwerk 4.

Omslag:
Afbeelding


Voor een overzicht van alle onderwerpen zie onderstaande inhoudsopgave incl. bladzijdenummers.
  Code:
Inhoudsopgave + Pagina

Inhoudsopgave i-iii.

Voorwoord 1

1. WAT IS HAUPTWERK ? 3

2. BENODIGDHEDEN 7

3. HET DOWNLOADEN VAN GROTE BESTANDEN 9
Geschikte webbrowser en download manager 9
Bestanden downloaden vanaf de site www.mega.co.nz / www.mega.nz 10
Checksum 10
Reparatie van RAR-bestanden 12

4. WINDOWS PC OPTIMALISEREN VOOR HAUPTWERK : ZO DOE JE DAT ! 15

5. BEDIENING , SCHERMEN EN TERMINOLOGIE 31
Bediening configuratieschermen 31
Functies eigen orgel koppelen aan Hauptwerk functionaliteiten 32
Control panels en piston toolbars 33
- Bediening large panel - schermen 34
- Bediening mini panel - schermen 35
- Bediening piston toolbar - schermen 35
Help functie 36
Hauptwerk statusregel 38
Sample set / orgelschermen 39
Terminologie 40

6. HET PACE/iLOK LICENTIE SYSTEEM 41
De installatie van de iLok License Manager 42
Het gebruik van de iLok License Manager 42

7. HET INSTALLEREN EN CONFIGUREREN VAN HAUPTWERK 46
Locatie en indeling Hauptwerk bestandsmappen op harddisk/SSD 46
Downloaden Hauptwerk programma 46
Installeren of updaten Hauptwerk op een Windows PC 46
Configureren van Hauptwerk na installatie 49
Audioconfiguratie 52
- Het Audio Mixer configuratie scherm 55
- Het Intermediate bus configuratie scherm. 57
- Het Primary bus configuratie scherm. 58
- Het Audio Mixer Bus Groups scherm 59
- Het Rank routing scherm 59
- Samenvatting en aanpak configureren audio 62
- Geluidskaart instellen 64
- Stereo configuratie 64
- Toevoegen van akoestiek d.m.v. impulse response (IR) 67
- Surround configuratie 71
- Multi-channel configuratie 71
- VST configuratie 72
Overige configuraties van Hauptwerk 75
- Instellen bestandsmap voor opslaan van audio- en MIDI-opnames 75
- Instellen van het beeldscherm (Normal of Full Screen mode, zoom functie en extra schermen) 75
- Kleuren van data displays aanpassen 76
- Het snel selecteren en laden van een orgel, stemming en combinatieset 76
- Uitvoeren algemene Hauptwerkfuncties en laden orgels via een MIDI code of een PC toets 77
- Algemene Hauptwerk instellingen configureren via General Preferences 79
- Menu 'Design tools' 86
- Klok 87
MIDI in ports / MIDI out ports instellen 87
Hauptwerk instellingen terugzetten 87
Verplaatsen van Hauptwerk onderdelen op de harddisk/SSD 87
Hauptwerk automatisch opstarten na aanzetten PC 88
Hoe kan Hauptwerk 5 uitgeprobeerd worden (de trial versie)? 89

8. HET INSTALLEREN, UPGRADEN EN VERWIJDEREN VAN EEN SAMPLE SET 90
Configuratiemogelijkheden bij installeren van een orgel 90
- De beperkingen in de Lite Edition van Hauptwerk 90
- Het instellen van de audiokwaliteit en geheugengebruik voor een te laden orgel 90
- Behandeling van Tremmed, Trem, Tr (tremulant) registers 94
- Behandeling van L en R component registers 94
- Noise audiobusgroep 96
- Laden van een wet of een dry sample set 96
- Laden van een 4- en 6-kanaals surround sample set in een surround Hauptwerk configuratie 97
- Laden van een 4- en 6-kanaals surround sample set i.c.m. upper luidsprekers (3D-surround) 99
- Laden van een 4- en 6-kanaals surround sample set in een stereo Hauptwerk configuratie 100
Voorbereidingen voor de installatie van een sample set en IR 102
Installeren sample set 103
- Registerknoppen eigen orgel koppelen 110
Het upgraden van een sample set 112
Het verwijderen van een sample set of een orgel 112
- Het verwijderen van alleen het orgel en geen bronbestanden 113
- Het verwijderen van bronbestanden, orgel en/of IR 113
Orgelinstellingen configureren via Organ preferences 114
Reset alle MIDI- en/of orgelinstellingen 115
MIDI instellingen per object wissen 116
Wat te doen als het geïnstalleerde orgel niet (goed) werkt 117

9. HAUPTWERK AFREGELEN 119
Luidspreker bekabeling controleren 119
Afregelen audio 120
Polyfonie bepalen en afregelen 122
Polyfonie oprekken 124
- Bepaalde functies in Hauptwerk niet meer gebruiken 124
- Registers (deels) ongecomprimeerd laden 126
- In een 6-kanaals surround sample set de direct samples inkorten 126
- Buffergrootte tussen Hauptwerk en de geluidskaart/VST host instellen 127
- Registratie tijdens het spelen effectiever inzetten 128
Toch audio- of performanceproblemen bij een bepaald orgel? 128

10. WERKEN MET HAUPTWERK 129
Aan- en uitzetten systeem en laden orgel 129
- Volgorde aanzetten orgel en PC 129
- Hauptwerk opstarten en orgel laden 129
- Uitzetten orgel en PC 130
Toonhoogte en stemming aanpassen 131
- Aanpassen toonhoogte 131
- Aanpassen stemming/temperament/temperatuur 134
Kort octaaf 135
Real-time informatie 136
Het Engine menu voor noodgevallen 137
Backup maken van de Hauptwerk instellingen en deze terugzetten 137
- Handmatig de Hauptwerk instellingen backuppen 137
- Een backup terugzetten / Instellingen kopiëren tussen Hauptwerkomgevingen 138
Een enkel orgel kopiëren naar een andere Hauptwerkomgeving 141
Backup maken van sample sets en orgels en deze terugzetten 141
- Installatie en configuratie van SyncBackFree 141
- Backup maken van orgels en sample sets 144
- Terugzetten backup van orgels en sample sets 145]

11. REGISTRATIEMOGELIJKHEDEN IN HAUPTWERK 147
- Registercombinatieset opslaan op de harde schijf/SSD en plaatsen in favorietenlijst 149
- Registercombinatieset oproepen om te gebruiken (i.v.m. een te spelen stuk) 149
- Registercombinatieset importeren 150
- Waar bewaart Hauptwerk de registercombinatieset bestanden? 150
Een registratie kopiëren 151
Registreren m.b.v. 20 vrij instelbare combinaties (Master generals) 151
- Instellen eigen registraties onder 10 of 20 knoppen 151
- Oproepen Mini control panel voor master general knoppen 152
- Koppelen van de 10/20 master general knoppen aan de pistonknoppen van het eigen orgel 153
- SET knop oproepen 153
- Registercombinaties programmeren in de master generals 154
- Wijzigen van eerder ingestelde registercombinaties in de master generals 155
Registreren m.b.v. de Setzer 155
- Navigeren in de setzer 156
- Programmeren van de Setzer 157
- Gebruik van de Setzer 157
Handregistratie 157
Registreren m.b.v. Master scoped combinations 158
Registreren m.b.v. Master reversible combinations 161
Registreren m.b.v. Master crescendo 162
Extra koppels gebruiken: Hauptwerk Master couplers 164
Een combinatieset klonen 165
Terug naar de originele sample set combinatie 165
Registratielijst maken 166
Piston toolbar knoppen instellen 166
Koppelklavier instellen 168
Twee manualen op één klavier 169
Aangehangen pedaal 170
Werking automatisch pianopedaal 170
Werking koppels bij Cavaillé-Coll orgels 171
Dynamisch routeren van zwelpedalen 173
Motor en registers standaard aan na laden orgel 173

12. 2/3 KLAVIEREN EN EEN 3- OF 4-MANUAALS SAMPLE SET ORGEL 175
Toelichting op de gebruikte terminologie 175
Configureren floating divisions 175
Hoe te gebruiken? 179
Aanvullende configuraties 182
- Configureren zwelwerk in een Floating divisions omgeving 182
- Vrij programmeerbare combinaties m.b.v. pistons op divisieniveau 182
Ander voorbeeld in gebruik van Floating divisions 182

13. OPNEMEN ORGELSPEL EN EEN MP3 EN/OF AUDIO CD MAKEN 183
Opnemen eigen orgelspel en het weer afspelen 183
- Wat is MIDI? 183
- Eigenschappen van de MIDI opnames, gemaakt in Hauptwerk 183
- Eigenschappen van de audio-opnames, gemaakt in Hauptwerk 183
- Eenmalig HauptwerkRecordedOutput bestandsmap instellen 184
- Opnemen MIDI en audio 184
- Afspelen van een MIDI- en audio-opname 187
Normaliseren van Hauptwerkopnames 187
MP3 maken 192
- Eigenschappen MP3 bestand 192
- Installatie en configuratie van het programma voor het maken MP3 193
- Audiobestand omzetten naar MP3 formaat 194
Audio CD maken 194
- Installatie van het brandprogramma 194
- Audio CD branden 195
Audio-opnames versturen via internet 197

14. VOICING, CORRIGEREN AKOESTIEK EN INSTELLEN TIJDSDOMEIN 198
Waarom klinkt een sample set in de eigen omgeving slecht? 198
Voicing- / intonatiemogelijkheden in Hauptwerk 199
- Werking en mogelijkheden voicingtool 199
- Voorwaarden gebruik voicingtool 204
- Het uitvoeren van voicing 204
- Wissen van eerder gemaakte voicinginstellingen 206
Tremulant zweving aanpassen 206
De ruimte akoestisch aanpakken 207
De voors en tegens van voicing bij correctie akoestiek en van ARC 208
Correcties t.b.v. de speakeropstelling - instellen tijdsdomein 209

15. REAPER INSTALLEREN EN CONFIGUREREN 212

16. OVERZICHT GRATIS HAUPTWERK SAMPLE SETS 219

INDEX 223-230


Het boek heeft nu 238 blz. (22 pagina's meer dat het oorspronkelijke boek) en is, net als het vorige boek, in A4 formaat, full color, op stevig papier gedrukt, niet met gelijmde rug maar met een ring, dus het blijft open liggen. Achterin staat een uitgebreide index waarin ook nagenoeg alle Engelstalige schermteksten genoteerd zijn: 6 1/4 blz met 2 kolommen.

Een voorbeeldpagina:
Afbeelding

Het boek over Hauptwerk V kan besteld worden door een email met je NAW gegevens te sturen aan hauptwerkboek (apestaartje) telfort (punt) nl (woorden vervangen door leestekens en het emailadres zonder spaties).
Het boek kost € 30,50 en de verpakkings- en verzendkosten bedragen € 5,50 voor een adres in Nederland. Voor een adres in België zijn de verpakkings- en verzendkosten € 14,00. (tarieven PostNL 2020).

Nog een opmerking: je hoeft geen lid van dit forum te zijn om het boek te mogen bestellen.
Avatar gebruiker

Berichten: 35

Geregistreerd: 11 apr 2013 16:10

Woonplaats: Sliedrecht

Bericht 19 maart 2020 16:14

Praktijkboek V E.J. van der Leij

Hauptwerk V in de praktijk.

Evert-Jan van der Leij wat heb je in korte tijd toch een machtig mooi cursusboek samengesteld!
Echt geweldig en boven verwachting alles zeer uitgebreid met illustraties, voorbeelden voor beginner en professional.

Hartelijk dank Ever-Jan!! Vele met mij zullen je dankbaar zijn!

Wim bot

Berichten: 41

Geregistreerd: 03 aug 2016 15:55

Woonplaats: IJsselstein

Bericht 19 maart 2020 18:36

Re: Praktijkboek V E.J. van der Leij

Ik sluit me hier van harte bij aan.
De verschijningsdatum is goed gepland nu veel orgel-pensionado's gedwongen thuis zitten.

Gisteren heb ik het boek ontvangen en evenals de Hauptwerk 4 versie is het professioneel en gedegen van opzet.
Maar bovenal begrijpelijk voor de geïnteresseerde Hauptwerk gebruiker.
Ook de uitvoering verdient alle lof, stevige pagina's bij elkaar gehouden door een dito veer.

Inmiddels heeft het er al toe geleid dat ik een probleem met het laden sommige orgels heb opgelost, maar daarover meer in een ander hoofdstuk.

Jaap Langerak.
Vorige

Keer terug naar Aangeboden door commerciële aanbieders

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by ST Software for PTF. phpBB.nl Vertaling

 

Copyright (c) 2008 PCorgan.com. All rights reserved. Mail: info@PCorgan.com